PRIMS Full-text transcription (HTML)

Threnos Militarius Ingeminatus; SIVE, Mnemoſynum Lapidarium Lotharingii Ducis & Schombergi, Gemini in Re Militari Coryphaei Heroûm Duo, uno eodemqueAnno Defuncti, Sempiternae Memoriae, ET Sepulchrali Marmori Conſecratum.

Per J, N. M. D.

LONDINI,〈◊〉••MAnno Domini 1600.

1

DIVI CAROLI LOTHARINGIAE DUCIS M. S.

SIſte Viator quicunque ſis,
Si mirari, ſi flere velis,
Non ſtupore leviusculo, non lachrymulis officioſis,
Attonitus omnino, & verè liquefactus:
Mortuum vide vel Virûm Immortalem,
CAROLUM luge LOTHARINGIAE DUCEM,
Satis ſunt ad Titulos haec duo nomina,
Sat Gallorum, TurcarumqueTerrori,
Orbi Terrarum ſtupori,
Satis ſuperqueLugentis Germaniae Dolori incre­dibili:
Vacillantis Imperii, Decus, olim & Tutamen,
Florentis, jamjam Deſiderium;
Sic ſatis eſt CAROLO, Caeſarem feciſſe vere AUGUSTUM.
Cave Lector (ne verbulo ſimplici)
Tantae injurioſus Virtuti,
Heroëm ſalutabis CAROLƲM plus quam com­muni Apotheoſi dignum,
Heroicae Virtutis quicquid inerat Superiori ſeculo
Facile Compendium,
Exemplar haud Imitabile Futuro.
2Superant Famam Facta,
Graeculos ſuperant; Iliadesque ſuas,
FabulasqueRomanas;
Dux verè Clypeo Donandus & Trophaeo,
CONSILIO, FORTITƲDINE,
UtrumquePar referens Certamine,
Ʋno habuit Germania Graecorum Duos,
Ulyſſem & Ajacem CAROLO:
Hoc Uno Roma tuum habuimus Horatium,
Hoc Unico Roma tuum vide Fabium,
Solus ſuſtinuit Turcarum Legiones,
Verè & Cunctando Romanorum Rem Reſtituit.
Injuſtus merito, & memoriae
Qui Magnum Te fecerit Alexandrum,
Divumve Julium,
Granicum DANUBIO confert, Rhenique Trajectum Rubiconi.
Poſt varios conflictus, dubiasqueVictorias
De foederatis Gallis, Turcisquereportatas,
Auguſtâ tandem liberatâ Civitate Viennenſium,
Copiisquepartim ſuis etiam Munitâ,
Tremefacta per Arva Ottomanica victrices duxit Aquilas,
Strigoniis cum duplo hoſtium numero congreſſus
Qui, vel optimae erant obſidientium Reliquiae,
Neceſſitate loci, fortiſſimi,
InglorioſaequeFugae ad Furorem uſqueVindicarent Infamiam,
Polonosque inſuetos Terga dare repellebant,
Quibus ſola ſalus erat, nullam ſperare,
Deſperatum Agmen fregit,
Arcem Inſuperabilem cepit,
3 Subjugatisquecircumjacentibus Oppidulis Regionibusque
Ad obſidionem Budenſem Vindex tendit,
(Capitale ſcil. praeſidium, hactenus Inexpugnabile)
Loci difficultatem primo Anno monſtravit Orbi,
Secundo docuit nihil arduum eſſe CAROLO,
Quod Magnus SOLYMANNUS Fraude,
Major CAROLƲS Virtute,
Cepit, Evertit, Vaſtavit,
Conſpicientibus Hoſtium Copiis,
Pallentibus, tremefactis, fruſtraque Liberationi In••ntiſſimis,
Gentem Barbaram Penitus eruit, Chriſtianam introduxit,
Decreſcenti Lunae Triumphantem Exaltavit Crucem,
Dominoque vero, reduxit ſubitò Regnum Hungaricum:
Non Unius Aetatis erat, quod duobus & Circiter Annis,
Ultrâ Fidem, pro Fide Chriſtianâ fecit Dux invincibilis:
Tumultuantibus tandem Omnis Fidei Violatoribus,
Gallis injuſto Bello vim Imperio ferentibus
Ʋno repreſſo, contrà Alterum Hoſtem Communem vindicabundus involat
Ad Praedam veniebant haud Praelium, Ʋltrices Aquilae,
MOGUNTIAM obſeſſit, fortiter Invaſit, feliciter Occupavit,
Deditione Gallorum ingloriosâ
(Niſi in Famam vertatur pandere Fores,
Cum Alterum habuerunt ad portas Hannibalem:)
Sic pro DEO, pro Caeſare pugnans
(Quaſi Bello Pacem quaeſiverat)
Armorum Intervallo, Hyemis Iniquitate,
Ʋlteriora meditans, & intentans,
Morbo Corripitur iniquiſſimo,
Nec vitae profuit Virtus,
Qui mille dedit, Uni tandem ſuccumbit Morti,
In hoc ſolum ingratus Imperio
Deſeruit Caeſarem, Defecit ad DEƲM,
18. Aprilis, Anno Dom. 1690.
4Sic cecidit Dux Invictiſſimus aeque Pius ac Magnanimus,
Hic quieſcit, ſpe, bearae Reſurrectionis, immo ſecurus,
In hoc ſigno Conſolatus quo vicit, Antichriſtum & Chriſtianiſſimum.
Dulcem Soporem agite,
Suavem odorem ſpirate,
Beati, Dulciſſimi Cineres,
Ʋrnam cuſtodite, Ʋmbram inſectamini,
Vos O Virtutes, quas coluit,
VIGILANTIA FORTITƲDO,
Mortuumque conſervent, cui vivo inſervierunt.
Victrices Cineres!
Non altero rogo violandi,
Nec vel ab ipſo Francorum Rege Incendiario,
Quo vivo, ne Mortui quidem requieſcant in Pace.
Vosqueô Cara Pignora, Dulcesque Reliquiae!
Quas Moribundus Caeſari commiſit CAROLƲS,
Abſtinete, Temperate, Luctu, & Lachrymis,
Sine veſtris, Natura lugebit,
Flebile Marmor, humidumque Coelum,
Supplete Vices, rigate Cineres,
Carumque depoſitum quod tegitis, Fovete.
FINIS.
1

Frederici Ducis SCHOMBERGI M. S.

HOSPES, VIATOR, ADVENA,
Curioſus, & ſollicitabundus,
Siſte gradum & attende
Si Cauſam quaeras
Cur Victrix vix exultat Britannia?
Devictis Hibernis,
Multum paucis dicam,
Uno Duce integrum perdidit Exercitum,
Unius Clade, Dubiam habuit Victoriam
DiviſumqueTriumphum;
Sic Damno Publico
MAGNUS ille cecidit SCHOMBERGVS;
Salutis Ann. 1690
Pro Salute Populi, ſuam & Vitam perdidit;
Miles Octogenarius, at non Emeritus,
Poſt Octoginta Annos Natus
TotidemqueVictorias Denatus
Ut nec Vitae, nec Famae Finem poneret,
Vixit ut Immortalis, ut Invincibilis occubuit.
Venenoſa ſatis jamjam Hibernia
Nec amplius ut olim ſine Serpentibus
2 Hoc Mortis Aculeo
(Quaſi Serpens primaevus)
Humanum Vulneraſti Genus.
Sed ſuprà Fatum Animoſus Heros!
GUSTAVUS alter, Moribundus ſpirat Victoriam
Ʋenientia ſpectat Trophaea, futurosqueTriumphos,
Sic Luridas inter Cupreſſos
Palma LaurusqueTempora cingunt,
Cecidit, monſtravitqueCaſu tamen decoro
Ducem debere cum Imperatore, ſtantem Mori,
Diù ſtetit horrendus, nec Hoſti ſolum,
Vel Fato ſuo formidabilis, nec unico ictu feriendus,
Per haſtas, per enſes, globosqueTormentarios,
Quod ſuprà mortale videbatur
Letho ſimplici committere timuit inexorabile Fatum;
Quem Terra non cohibuit
In illum etiam armavit Elementum undoſum
Numero, & Flumine obrutus, in Campo cecidit Aquarum
Oculosqueclaudit immerſos, verè & in Morte natantes,
Ingens (dum ſibi ſuſurrat expirans) Anima,
Abi MAGNOqueNASSOVIO, integram cede vincendi Gloriam,
Dixit ALEXANDRI BRITANNICI CARUS HEPHAESTION,
SubitoqueVictor exultat Princeps Auguſtiſſimus,
Fatoquevere CAESAREO, VENIT, VIDIT, VICIT;
Sed dum Mortuum ſpectat Amicum
Vultusqueinter Vulnera Venerabiles,
Duro Certamine Diviſum tenuit Pectus,
Ut PIRRHUS ALTER Nobiliſſimus
Damnoſam increpat Victoriam, FaedatosqueTriumphos.
Vide Lector, & venerare
Novum hujus Seculi TRIUMVIRATUM, ROMANO Majorem,
LOTHARINGIUM, SCHOMBERGIUM, & ORANGIUM,
Duo Fulmina Belli nunc CAELIS Coruſcant
Ut Tertius Heros, TERRAM ſolus ILLUSTRARET.
3Sic Vicit, & in Morte Triumphat,
SCHOMBERGUS;
Indomitus olim, & Ferus Hibernus,
Docilis, jam diſcit ferre Jugum,
Popellus, ter, quaterquedevictus,
Gentem Sylvaticam, FerasquePopulabundas
Moriendo docuit Manſueſcere;
Sub Jugo noſtro mitti ſic carior Libertas,
Et Hibernis ſic vinci, veriùs eſt ſapere.
Heros Auguſtiſſime!
Quae Regio in Terris Tui non Plena?
Non Regibus inſervire debet Doctus Firmare Reges,
Regiminis & Fulcrum Hoc rejecit Gallus
Solum ut ſecuriùs caderet vacillans Regnum,
Serò edoctus hoc unico Exemplo
Quantum Malorum poterat ſuadere Religio.
Annorum, ut Famae ſatur!
Hic Occidentali ſepulchro
Hic Herculeas, hic (Dux Inclyte) fige Columnas,
Satis eſt pro uno ſeculo quod feciſti,
Intacti maneant Cineres
Non ingens Bourbonius, nec Alter ullus Temerarius
Hic audet Sacrilegâ Manu Venerabile turbare Buſtum,
Dulcem ſoporem age
Dum Manibus tuis Litatur Inimicus ſanguis,
TriſtesqueBritanni
Cineres nobiliſſimos
Altero Cingunt Mauſolaeo.
FINIS.

About this transcription

TextThrenos' militarius ingeminatus; sive, mnemosynum lapidarium lotharingii ducis & Schombergi, gemini in re militari coryphæi heroûm duo, uno eodemq; anno defuncti, sempiternæ memoriæ, et sepulchrali marmori consecratum. Per J, N. M.D.
AuthorJ. N..
Extent Approx. 11 KB of XML-encoded text transcribed from 6 1-bit group-IV TIFF page images.
Edition1660
SeriesEarly English books online.
Additional notes

(EEBO-TCP ; phase 2, no. A89816)

Transcribed from: (Early English Books Online ; image set 132561)

Images scanned from microfilm: (Early English books, 1641-1700 ; 2432:8)

About the source text

Bibliographic informationThrenos' militarius ingeminatus; sive, mnemosynum lapidarium lotharingii ducis & Schombergi, gemini in re militari coryphæi heroûm duo, uno eodemq; anno defuncti, sempiternæ memoriæ, et sepulchrali marmori consecratum. Per J, N. M.D. J. N.. [2], 4, 3, [1] p. Excudebat T.M.,Londini :Anno Domini 1600.. ("Frederici ducis Schombergi M.S." has caption title with separate pagination and register.) (Reproduction of original in the Folger Shakespeare Library.)
Languagelat
Classification
  • Charles -- V, -- Duke of Lorraine, 1643-1690 -- Early works to 1800.
  • Schomberg, Friedrich Hermann Schomberg, -- Duke of, 1615-1690 -- Early works to 1800.
  • Ireland -- History -- War of 1689-1691 -- Early works to 1800.

Editorial statement

About the encoding

Created by converting TCP files to TEI P5 using tcp2tei.xsl, TEI @ Oxford.

Editorial principles

EEBO-TCP is a partnership between the Universities of Michigan and Oxford and the publisher ProQuest to create accurately transcribed and encoded texts based on the image sets published by ProQuest via their Early English Books Online (EEBO) database (http://eebo.chadwyck.com). The general aim of EEBO-TCP is to encode one copy (usually the first edition) of every monographic English-language title published between 1473 and 1700 available in EEBO.

EEBO-TCP aimed to produce large quantities of textual data within the usual project restraints of time and funding, and therefore chose to create diplomatic transcriptions (as opposed to critical editions) with light-touch, mainly structural encoding based on the Text Encoding Initiative (http://www.tei-c.org).

The EEBO-TCP project was divided into two phases. The 25,363 texts created during Phase 1 of the project have been released into the public domain as of 1 January 2015. Anyone can now take and use these texts for their own purposes, but we respectfully request that due credit and attribution is given to their original source.

Users should be aware of the process of creating the TCP texts, and therefore of any assumptions that can be made about the data.

Text selection was based on the New Cambridge Bibliography of English Literature (NCBEL). If an author (or for an anonymous work, the title) appears in NCBEL, then their works are eligible for inclusion. Selection was intended to range over a wide variety of subject areas, to reflect the true nature of the print record of the period. In general, first editions of a works in English were prioritized, although there are a number of works in other languages, notably Latin and Welsh, included and sometimes a second or later edition of a work was chosen if there was a compelling reason to do so.

Image sets were sent to external keying companies for transcription and basic encoding. Quality assurance was then carried out by editorial teams in Oxford and Michigan. 5% (or 5 pages, whichever is the greater) of each text was proofread for accuracy and those which did not meet QA standards were returned to the keyers to be redone. After proofreading, the encoding was enhanced and/or corrected and characters marked as illegible were corrected where possible up to a limit of 100 instances per text. Any remaining illegibles were encoded as <gap>s. Understanding these processes should make clear that, while the overall quality of TCP data is very good, some errors will remain and some readable characters will be marked as illegible. Users should bear in mind that in all likelihood such instances will never have been looked at by a TCP editor.

The texts were encoded and linked to page images in accordance with level 4 of the TEI in Libraries guidelines.

Copies of the texts have been issued variously as SGML (TCP schema; ASCII text with mnemonic sdata character entities); displayable XML (TCP schema; characters represented either as UTF-8 Unicode or text strings within braces); or lossless XML (TEI P5, characters represented either as UTF-8 Unicode or TEI g elements).

Keying and markup guidelines are available at the Text Creation Partnership web site.

Publication information

Publisher
  • Text Creation Partnership,
ImprintAnn Arbor, MI ; Oxford (UK) : 2011-04 (EEBO-TCP Phase 2).
Identifiers
  • DLPS A89816
  • STC Wing N23B
  • STC ESTC R231128
  • EEBO-CITATION 99896669
  • PROQUEST 99896669
  • VID 132561
Availability

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this EEBO-TCP Phase II text, in whole or in part.