PRIMS Full-text transcription (HTML)

A BOLD CHALLENGE OF AN ITINERANT PREACHER Modeſtly Anſwered BY A Local Miniſter to whom the ſame was ſent and delivered: AND Severall letters thereupon.

Printed in Year, 1652.

The Printer to the unbyaſſed Reader.

AS there are diverſities of gifts, ſo are there different Adminiſtrations; ſome are eminently qualified after the meaſure of the Sanctuary, others have their competency, and yet both uſefull miniſters in the Church of God. It were to be wiſhed, that as God hath diſtin­guiſhed them into ſeverall formes, ſo they would keep their ranks and ſtations, and ſerve in their warfare according to his diſcipline, not their own ambitions. Theſe few letters will afford examples of either kind, here you may ſee the way and de­viation; the Writers in all things diſparate, the one a yong bold Challenger, a pretender more to infuſed habits than acquired learning, (though I could never read, that any having the gift of tongues, ſpoke falſe Latin; the immediate works of the Deity are alwayes obſerved the moſt excel­lent in their kind; and indeed, if the matter were from above, God would have aſſiſted the author [though not perhaps to an elegant, yet ſure] to an intelligible phraſe:) the other, his ſtile and Temper beſpeak grave and learned, and if thereby you underſtand him not, you muſt know no more of him, for he no otherwiſe commends him­ſelf: in ſhort I commit not the men, but their letters to the preſſe: read and judge; onely ob­ſerve, that the young Epiſtoler (to whom ſilence, by the other author was modeſtly promiſed) immediately communicated coppies to his own diſciples, and had their paean: Now, that ſtan­ders by may know what they laughed at, the whole ſcene is hereby made publick; poſſibly while they make merry, the reſt of the world may piouſly condole, with us, the boldneſſe and Ignorance of our teachers.

A Bold Challenge &c.

Jun: 11. 1652.

THE queſtions underneath (or under­written) are humbly offer'd to any Mi­niſter or Scholler, that oppoſe us or the way we walk in.

1. Qu. Whether your Calling or ours (which you ſo much ſpeak againſt) be moſt warrantable and neareſt the word of God.

2. Qu. Whether your mixt ways or our wayes of ſeparation be neereſt the word of God.

This I or ſome of my Brethen will be content in the Spirit of love, to diſpute publikely or pri­vately.

Vavaſor Powell
Jun: 13. 1652.For Mr. Vava: Powell.

ACcepi hodiè chartulam ſtylo tuo exaratam tuoque nomine ſubſcriptam, ſed non tam mihi, quam cuivis alii Scholari aut miniſtello traden­dam In duas exhibes quaeſtiunculas, tandem aliquando ſi Deus dederit, fortaſſe diſcutiendas: u­nam de Vocatione miniſtrorum Evangelicorum, alteram de Separatione diſcipulorum Schiſmaticâ. Importunè ſanè et intempeſtivè mihi jam valetudinario, liberalem te exhibes, fateor, quod digneris ſaltem per〈…〉〈 in non-Latin alphabet 〉neſcio quem, nobiſcum in arenam deſcen­dere, et quod nobis copiam five optionem feceris, ut vel Diſputatio publica, vel collatio amica privatim inſtitua­tur; ſed in hoc lubricum, et nimis incertum, quod neque tempus, neque actores, neque ſcenam, neque apparatum deſignaveris. Quod ad me attinet, Neutram detrecto, condictâ lege, ſcilicet, Si diſputationem inſtituis, ut habea­tur more Academico, ſtrictim, punctim, preſſis Argumen­tis ſub Moderatore gravi aliquo Theologo Orthodoxo: ſin Collationem privatem velis, amice amplector, modo codem amico animo ſtatuatur, idque coram uno et altero cordatis teſtibus, ne vel mihi vel tibi tuiſve injuſtè ſparſis rumoribus imponatur. Interim ne moleſta videatur mora, ſi quid habes, quod videri poſſit vel vocationem meam convellere, vel tuam (ſi quam habes ā meâ diſtinctam) ſtatuminare, ſi quam habes gregi meo aſpergendam labem, vel tuo ſchiſmati, h.e. ſeparationi praetendendum patroci­nium, ſriptis manda; reſcribam, eoque animo et ſtylo, quibus decet

Humilem Chriſti ſervum paſtorem Evangelicum. Geo: Griffith.

For Dr. Griffith

Domine

IN quartum ultimae diem hebdomadae, latinam epiſto­lam ate recepi: per quam intelligo, te accipiſſe duas quaeſtiunculas; meo nomine ſubſcriptas: non meo pro­poſito, ſed ex oppoſito, (quemadmodum tunc coram caetu divulgavi) ut ut per tuam praedicationem, excercitati­onemque primitus adminiſtranda. Nec non occaſione tuo­rum auditorum, verbis arrogantibus gloriatunt; ſicut alij eo tempore loquebantur, me invitum timidumque, tecum confabulari. Itaque jam non me piget has quaeſtiones ad manus tanti viri perveniſſe: praeterea nec tecum, neque ullis alijs litem exopto, atqui aequo animo veritates〈…〉〈 in non-Latin alphabet 〉aſſerereque ea quae iampridem a me credenda, atque praedicanda, Particulatim, de vocatione miniſtrorum evangelicorum, atque de ſeparatione noſtra, (quae ſepa­ratio ſchiſmatica a te vocatur,) (Sed reſtat probandum.) Si veritatem tenes, quando in lucem venerit, ſpero〈…〉〈 in non-Latin alphabet 〉; ſi aliter non dubito te〈…〉〈 in non-Latin alphabet 〉At totum dubio de vocati­one Epiſcopali, pluſquam ſane haereo vado, de veſtro pro­miſcuoſo conventu: ideoque veritatis gratia, populique cauſa (iam inter duas claudicantes opiniones) mea ſic fert opinio, (ſi etiam tibi videatur) diſputationem, vel Coldo­cutionem, eſſe publice habendam: (quia veritas non quae­rit angulos,) et admirabile celeritate niſi prohibebit vale­tudo. De loco, tempore, Moderatoreque tibi poteſtatem nominandi permitto. At ſi placuerit, ad 23 diem Julij, apud Polam: ſi intentionem habeas reſponſionem mittas: ſin minus fiat tua voluntas,〈…〉〈 in non-Latin alphabet 〉: non operaepretium ſcribendo litigare nec eſt mihi oportunitas. Denique cujuſqueintereſt tempus prae alijs rebus omnibus de anima operequeſpirituali conterere mea refert diſcendo atquedocendo eſſe occupatum: ideoque quicquid in hoc agitur agatur breviter, & rotundè in amore, &〈…〉〈 in non-Latin alphabet 〉ſic a pectore, eſſuſiſſimoque ſtudio, deſiderat.

Vavaſor Powell
. Examinatum collatumque cum autogra­pho nullo commate aut apice omiſſo vel adjecto per duos miniſtros V.D.

His acceptis literis Ju: 23 arrepto ſtatim calamo reſpon­ſum eſt in haec verba.

EHem! quid tandem video? Tuumne, mi Powelle, Reſcriptum? Tuas literas? Eane vero tibi ſcriptitandi prurigo, ut famam negligas, et tam certo inclareſcentis nominis diſpendio reſponſandum putes? Rectiùs ſanè, et tibi, & cauſae cal patrocinium paras, et miſerè vapulanti Priſciano conſuluiſies, ſi omninò tacuiſſes. Vah, vah Bar­bariem, Soloeciſmos, imperitiam. Haeccine, quam ad con­greſtum paras, armatura? Strenuum proculdubiò ſpere­mus Dialecticum, qui Grammaticam in contemptu habes, nec curaſti olim didiciſſe. Ingenuè fateor, me in promptu non habere, quid regerendum judicârim. Adeo non tan­tum in phraſi elegantiam, in verbis ſyntaxin (levior eſt in graecis facta accentibus injuria, at facta tamen) ſed in una­quaque fere periodo ſanum ſenſum deſidero; facilè ex his primitiis auguror, quòd diſputationem tuam linguis iſtis Academicis non ſis inſtituturus. Age igitur tuâ, hoc eſt, vernaculâ in gratiam populi ſaltem, ne dicam tui, de caetero agatur. Haec tibi tantum; pudet enim reſponſiunculam tuam eruditis viris, licet amiciſſimis communicare. Nollem tuae per me detractum famae, niſi tuo ipſius opere extorquen­dum curaveris teſtimonium. Ideo quicquid illud eſt quod tuo nomine ſubſcriptum accepi, ſcriniis aſſervandum tra­do, donec aliquid amplius et fortaſſe limatius ornatiuſque repoſueris. Si quid in gratiam populi dubitantis tranſigen­dum curas, loci, ubi lis mota eſt, terminetur. Ibidem ad Capellam SS. Trinitatis, ſi Deus O.M. vires & va­letudinem dederit ſtato die te opperiar. Alibi non libet, nec jam convenit te convenire; longum eſt iter Polam uſque praeſertim ſeneſcenti & valetudinario. Ignoſcas interim feſtinanti calamo, et fortaſſe primo motu nimium excande­ſcenti. Neque enim emerito facile arridere ſolent inſoliti & inexpectati in Epiſtolis eruditorum naevi. Atqui ſpero liberiorem effuſae mentis impetum in tuum ceſſurum com­modum〈…〉〈 in non-Latin alphabet 〉Ignoſcat etiam Deus O. M. ſiquid temerè. Det tibi idem Deus Pacis Spiritum Pacis, Eruditi­onis, intelligentiae, & timoris Domini, ut iis quibus prae­ditus es donis in honorem ipſius nominis, et ſalutem, non diſtractionem Popelli ſimplicis utaris.

Tui in Chriſto ſtudioſiſſimus Geo: Griffith.
FINIS.

About this transcription

TextA bold challenge of an itinerant preacher modestly answered by a local minister to whom the same was sent and delivered: and severall letters thereupon.
AuthorGriffith, George, 1601-1666..
Extent Approx. 10 KB of XML-encoded text transcribed from 5 1-bit group-IV TIFF page images.
Edition1652
SeriesEarly English books online.
Additional notes

(EEBO-TCP ; phase 2, no. A85697)

Transcribed from: (Early English Books Online ; image set 118268)

Images scanned from microfilm: (Thomason Tracts ; 102:E667[7])

About the source text

Bibliographic informationA bold challenge of an itinerant preacher modestly answered by a local minister to whom the same was sent and delivered: and severall letters thereupon. Griffith, George, 1601-1666., Powell, Vavasor, 1617-1670.. [8] p. s.n.],[London :Printed in the year, 1652.. (A local minister = George Griffith.) (Mostly in Latin.) (Includes a letter signed on page [6]: 19 day of Jun. 1652. Red Castle. Vavasor Powell.) (Annotation on Thomason copy: "June 10". Inserted in title after 'preacher": "V.P."; after 'minister': "G.G.".) (Reproduction of the original in the British Library.) (Place of publication from wing.)
Languagelat
Classification
 • Powell, Vavasor, 1617-1670 -- Early works to 1800.
 • Separatists -- England -- Early works to 1800.
 • Lay preaching -- Early works to 1800.

Editorial statement

About the encoding

Created by converting TCP files to TEI P5 using tcp2tei.xsl, TEI @ Oxford.

Editorial principles

EEBO-TCP is a partnership between the Universities of Michigan and Oxford and the publisher ProQuest to create accurately transcribed and encoded texts based on the image sets published by ProQuest via their Early English Books Online (EEBO) database (http://eebo.chadwyck.com). The general aim of EEBO-TCP is to encode one copy (usually the first edition) of every monographic English-language title published between 1473 and 1700 available in EEBO.

EEBO-TCP aimed to produce large quantities of textual data within the usual project restraints of time and funding, and therefore chose to create diplomatic transcriptions (as opposed to critical editions) with light-touch, mainly structural encoding based on the Text Encoding Initiative (http://www.tei-c.org).

The EEBO-TCP project was divided into two phases. The 25,363 texts created during Phase 1 of the project have been released into the public domain as of 1 January 2015. Anyone can now take and use these texts for their own purposes, but we respectfully request that due credit and attribution is given to their original source.

Users should be aware of the process of creating the TCP texts, and therefore of any assumptions that can be made about the data.

Text selection was based on the New Cambridge Bibliography of English Literature (NCBEL). If an author (or for an anonymous work, the title) appears in NCBEL, then their works are eligible for inclusion. Selection was intended to range over a wide variety of subject areas, to reflect the true nature of the print record of the period. In general, first editions of a works in English were prioritized, although there are a number of works in other languages, notably Latin and Welsh, included and sometimes a second or later edition of a work was chosen if there was a compelling reason to do so.

Image sets were sent to external keying companies for transcription and basic encoding. Quality assurance was then carried out by editorial teams in Oxford and Michigan. 5% (or 5 pages, whichever is the greater) of each text was proofread for accuracy and those which did not meet QA standards were returned to the keyers to be redone. After proofreading, the encoding was enhanced and/or corrected and characters marked as illegible were corrected where possible up to a limit of 100 instances per text. Any remaining illegibles were encoded as <gap>s. Understanding these processes should make clear that, while the overall quality of TCP data is very good, some errors will remain and some readable characters will be marked as illegible. Users should bear in mind that in all likelihood such instances will never have been looked at by a TCP editor.

The texts were encoded and linked to page images in accordance with level 4 of the TEI in Libraries guidelines.

Copies of the texts have been issued variously as SGML (TCP schema; ASCII text with mnemonic sdata character entities); displayable XML (TCP schema; characters represented either as UTF-8 Unicode or text strings within braces); or lossless XML (TEI P5, characters represented either as UTF-8 Unicode or TEI g elements).

Keying and markup guidelines are available at the Text Creation Partnership web site.

Publication information

Publisher
 • Text Creation Partnership,
ImprintAnn Arbor, MI ; Oxford (UK) : 2011-12 (EEBO-TCP Phase 2).
Identifiers
 • DLPS A85697
 • STC Wing G1996
 • STC Thomason E667_7
 • STC ESTC R206921
 • EEBO-CITATION 99866009
 • PROQUEST 99866009
 • VID 118268
Availability

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this EEBO-TCP Phase II text, in whole or in part.